ANNA LINDMARKS KONST

 

TUSCH och BLYERTS

några exempel...

 

Stadssilhuett

(Tusch, storlek 30 x 24 cm)

-Det ska gå!

(Tusch)

 

Du ska inte tro att det är bara du

som bestämmer

(Tusch)

 

 

Bergatrollet

(Blyerts)

Hjälp! Hela livet rasar

(Tusch)

Skogsrået i en av sina skepnader

(Tusch)

 

Fiskebrygga

(Blyerts)

Gammal fransk stenbyggnad

(Blyerts-Tusch)

Troll

(Tusch, storlek 23 x 32 cm)

Agnes hus

(Blyerts - Tusch)

Trädet

(Tusch)