LINOLIUMSNITT  (högtryck)

några exempel...


Blommor i krus


Det gamla trädet
Mor med barnRytmisk figur

Påfågel


Träd och himmel

Vattenvirvel

Meditation