SKULPTURER OCH ASSEMBLAGE


Skulpturer: Jag jobbar i stengods och rödbrännande lera.

Assemblage: En teknik som är en blandning av målning och skulptur

dvs. en del av verket innehåller ett eller flera tredimentionella komponenter.


SKULPTURER

På egen fot

11 cm, höjd 15 cmLana

längd 26 cm


Tysta tankar

bas 19 cm, höjd 17 cm

Kärlek

längd 16 cm, höjd 12 cm

Sömn utan drömmar

längd 16 cm


Ballerina

trä och gipslera, 10 x 10 cm


ASSEMBLAGE

Vårbäck

24 cm x 32 cm


Drivved i annan form

röd 42 cm, blå 37 cm

Fönster med utsikt

89 cm x 22 cm

kan ses både horisontellt och vertikaltLivets hjul

diameter 28 cm19 cm